Spring naar inhoud

BERICHT AAN DE SUPPORTERS : NULTOLERANTIE GEBRUIK PYROTECHNIEK

Op politiebevel wordt het gebruik van pyrotechniek (bengaals vuur, vuurpijlen, springbommetjes enz…) in en buiten het stadion (veiligheidsperimeter) nadrukkelijk verboden. Het gaat om een totaalverbod voor toeschouwers waarop geen enkele uitzondering bestaat.

Voetbal moet een feest blijven waarbij de overgrote meerderheid van goedmenende supporters niet dient te vrezen voor haar veiligheid of die van haar kinderen. Elke “supporter” die niet meewil in dit veiligheidsverhaal, heeft niet langer een plaats in ons stadion.